5.12.2022

ESLUn ja seitsemän muun Liikunnan aluejärjestön yhteinen Ryhmäytyminen, itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot (RIVE) - Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -hanke tarjoaa aktiivisesti mahdollisuuksia osaamisen lisäämiseksi liikunnan ja urheilun kentälle. Hankepäällikkö Ensio Heikinkangas avaa hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ja iloitsee tulevista koulutussisällöistä.

RIVE-hankkeen avulla on koottu paikallisia verkostoja, jaettu hyviä käytänteitä aiheen ympäriltä sekä järjestetty monipuolisia koulutuksia ja webinaareja eri kohderyhmille.

Verkostotoiminta on hankkeen yksi tärkeimmistä toiminnoista. Liikunnan aluejärjestöjen RIVE-verkostoissa on mukana muun muassa kuntien, kaupunkien, seurojen sekä maahan muuttaneiden kanssa työtätekevien järjestöjen edustajia.

– Etenkin seurapuolen väkeä on tullut enimmissä määrin mukaan RIVE:n paikallisiin verkostoihin. Verkoston myötä olemme pystyneet tarjoamaan mahdollisuuksia kokemusten, vinkkien ja ideoiden jakamiseen, toteaa Heikinkangas.

Tilaisuuksista opittu ja saatu vinkkejä

Viime hankekaudella verkostoista kerättiin toiveita koulutussisällöistä. Seurapuolelle suunnattujen koulutusten aiheet, ajankohdat ja koulutusten toteuttajat ovat tulleet pitkälti kohderyhmän toiveita kuunnelle.

–  Jo järjestetyissä tilaisuuksissa on asiantuntijoiden johdolla jaettu tietoa muun muassa siihen, miten mahdollistetaan yhdenvertainen liikunta ja urheilu sekä mitä huomioida maahan muuttaneille suunnatussa viestinnässä. Lisäksi on kuultu maahan muuttaneiden henkilökohtaisia kokemuksia, kertoo Heikinkangas.

–  Yhteistyö eri tahojen kanssa on mahdollistanut koulutussisältöjen räätälöinnit juuri RIVE-hankkeen verkostojen tarpeisiin. Tästä esimerkkinä Helsingin NMKY:n kanssa muokattu MOK-koulutuskokonaisuus, lisää Heikinkangas.

Liikunnan aluejärjestöjen toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia, ja näin myös tarpeet ja mahdollisuudet vaihtelevat. Eri toimijoita on pyritty yhdistämään saman pöydän äärelle.

–  Syksyllä järjestettiin rautaisen ammattilaisen Eva Rönkön johdolla koulutussarja, jonka taustalla oli Rönkön tutkimusaihe Sosiaalisia merkityksiä Suomeen muuttaneiden ryhmäliikunnassa. Hankkeen myötä olemme halunneet avata erilaisia näkökulmia aiheen ympäriltä sekä katsoa asioita eri suunnilta ja näin lisätä ihmisten ymmärrystä, sanoo Heikinkangas.

Tällä hetkellä Heikinkankaan työpöydällä on Helsingissä 19.4.2023 järjestettävän RIVE-hankkeen päästöseminaarin suunnittelu.

Kevätkaudelle 2023 tarjolla maksuton Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot -koulutussarja

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamisen -koulutussarja koostuu neljästä teemasta, jotka on suunniteltu erityisesti maahan muuttaneiden kanssa työskenteleville ja liikunta-alan toimijoille.

– Koulutuksiin toivomme mahdollisimman laajalti seuraväkeä, koska liikuntakenttä on muuttumassa kansainvälisemmäksi, ja yhä useampi seura saa lisää jäseniä ulkomailta muuttaneista ihmisistä. Koulutuksistamme saaduille vinkeille ja työkaluille voi olla käyttöä toiminnan kehittämisessä, toteaa Heikinkangas.

Koulutussarjan teemoina ovat:

  1. Kulttuurinen kompetenssi kohtaamistyössä: miten oma taustamme vaikuttaa odotuksiimme ja kuinka huomioida maahan muuttanut osallistuja toiminnassa
  2. Kulttuurien välinen vuorovaikutus: kuinka varmistetaan, että ymmärrämme toisiamme ja miten tavoitetaan erilaisia kohderyhmiä
  3. Osallisuus ja moninaisen ryhmän ohjaaminen: moninaisen ryhmän erityispiirteet ja ohjaaminen sekä itsearviointityökalun käyttöönotto ja
  4. Syrjinnän vastainen työote: kuinka puuttua toiminnassa havaittavaan syrjintään.

Maksuttoman koulutussarjan seuratoimijoille mahdollistaa RIVE-hanke ja Helsingin NMKY. RIVE-hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Lue lisää koulutusten sisällöistä ja ilmoittaudu mukaan.

Lisätietoja:

ESLUn alueen RIVE-verkostoista, Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559.
RIVE-hankkeesta ja koulutuksista, Ensio Heikinkangas, puh. 040 483 9168.

Teksti: Minttu Koivumäki
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola