17.10.2019

Peruskouluissa jo vuosia toiminut Liikkuva koulu -ohjelma on laajentunut toiselle asteelle eli lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Liikkeen lisääminen parantaa tutkitusti hyvinvointia ja jaksamista. Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä. Liikunnan aluejärjestöt kautta maan tarjoavat lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille palveluja ja koulutusta tässä työssä.

Liikkumisen hyödyt kehon terveyteen ja toimintakykyyn ovat yleisesti tunnettuja. Liikkumista lisäämällä voidaan vahvistaa oppimis- ja työkykyä kauas tulevaisuuteen. Tällöin lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista valmistuu nuoria aikuisia, joiden kyky pitää huolta itsestään luo pohjan pitkälle ja tasapainoiselle työuralle. Liikkuva opiskelu -toiminnalla voidaan lisäksi kasvattaa oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja lisätä viihtyvyyttä niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin keskuudessa.

Alueet tarjoavat maksutonta tukea ja koulutusta

Liikunnan aluejärjestöt kattavat toiminnallaan koko Suomen. Ne toimivat paikallisina asiantuntijoina ja liikunnan kehittäjinä omilla alueillaan. Keskeisiä toimintatapoja ovat moninaiset koulutukset ja verkostotyö. Alueet ovat myös useiden valtakunnallisten hankkeiden, kuten Liikkuva opiskelu- ja Liikkuva koulu -ohjelmien, paikallisia tukijoita.

Kaikki Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat Liikkuva opiskelu -oppilaitoksille ja sellaiseksi aikoville maksutonta asiantuntija-apua sekä työpajoja.

Liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijoilta kannattaa kysyä apua oppilaitoksen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kehittämishankkeiden suunnittelussa. Aluejärjestöt auttavat ja sparraavat oppilaitoksia hankehakemusten teossa, toiminnan käynnistämisessä sekä hyvien toimintatapojen ja mallien jakamisessa.
Näitä kehittämis- ja sparraustilaisuuksia voidaan toteuttaa oppilaitoskohtaisesti tai yhdessä useamman oppilaitoksen kanssa.

Liikkuva opiskelu -työpaja on suunniteltu lukioiden ja ammatillisen koulutuksen henkilöstön kehittämisen tueksi. Työpajassa oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijoiden edustajat saavat ideoita ja vinkkejä toimivista Liikkuva opiskelu -toimenpiteistä ja pääsevät kehittämään oman oppilaitoksen toimintaa.

Asiantuntija-apu ja Liikkuva opiskelu -työpaja ovat maksuttomia helmikuun 2020 loppuun asti. Niitä on saatavilla senkin jälkeen, mutta kannattaa ehdottomasti hyödyntää maksuttomuus!

Kaikilta aluejärjestöiltä voi tilata opiskelijoille suunnattua Liikuntatutor-koulutusta, joka tarjoaa heille tietoa ja taitoa toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja muiden aktivointiin. Nämä koulutukset ovat maksullisia.

Aluejärjestöt tuottavat lisäksi erilaisia työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalveluja, joilla on mahdollista vaikuttaa oppilaitoksen henkilökunnan työhyvinvointiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisyyteen. Palvelujen sisällöt ja saatavuus vaihtelevat alueittain.

Verkostoissa jaetaan kokemuksia

Useille alueille on koottu paikallisia verkostoja Liikkuva opiskelu -toteutuksessa mukana olevista oppilaitoksista. Verkostotyöllä halutaan tukea mukana olevia oppilaitoksia ja niissä työtä tekeviä tarjoamalla foorumi tavata kollegoita sekä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia.

Tampereen Liikkuva opiskelu -verkosto kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa Hämeen Liikunta ja Urheilun kutsumana.

- Verkostoon on oppilaitosten opettajien lisäksi pyydetty mukaan myös opiskelijoita. Tätä pidettiin tärkeänä, kun mietittiin, miten verkosto parhaiten hyödyntää mukana olevia, tiivisti Tampereen toteutusta HLU:n lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä Hannamari Laitinen.

- Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin mukana olijoihin. Kokonaisuutta hahmotettiin, kun kukin kertoi oman oppilaitoksensa lähtökohdista, suunnitelmista ja odotuksista sekä erilaisista haasteista. Meillä on verkostossa mukana oppilaitosten lisäksi myös aluehallintoviraston edustaja. Hän tuo mukaan rahoittajan näkökulmaa toimintaan. Monella oli pohdintaa siitä, miten saada liikkeelle erityisesti ne nuoret, jotka eivät vielä liiku. Tampereella tapaamiset jatkuvat säännöllisesti ja jokaiseen tapaamiseen on suunnitteilla oma teema, valotti Laitinen tulevia suunnitelmia.

Liikkuva koulu ja opiskelu -teemalla järjestetään lukukausittain alueellisia seminaareja. Seuraava valtakunnallinen seminaari pidetään puolestaan keväällä 2020. Näiden tapaamisten sisältöä ovat niin asiantuntijaluennot kuin työpajat, joista osallistujat voivat valita parhaiten omiin tarpeisiinsa sopivat sisällöt. Tapaamisten uudet ideat ja erilaiset lähestymiskulmat arkipäivän aiheisiin yhdistettynä kokemusten vaihtoon kollegoiden kanssa tuovat puhtia omaankin arkiseen tekemiseen.

Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Aluejärjestöt ovat olleet mukana jo Liikkuva opiskelu -ohjelman pilottivaiheessa. Sen myötä on tehty yhteistyötä toisella asteella toimivien Saku ry:n ja Smart Moves -hankkeen kanssa. Ne molemmat edistävät oppilaitosten liikkuvampaa toimintakulttuuria. Sakun Liikkuva amis -toiminta edistää fyysistä aktiivisuutta tukevien oppimisympäristöjen toteutumista ammatillisissa oppilaitoksissa. Smart Moves -hankkeen tuottamat, toiselle asteelle suunnatut maksuttomat materiaalit ja työkalut kannattaa hyödyntää.

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Siihen voi kannustaa aktiivisemmilla opiskelupäivillä ja saamalla mahdollisimman moni omaksumaan liikkuvampi elämäntapa.

Lisätietoja ESLUn verkkosivuilta. Olkaa yhteydessä - autamme mielellämme!

Teksti: Sonja Kössi-Jormanainen