9.10.2020

Liikunnan ja urheilun valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen hallitukset ovat yhä miesvoittoisia: hallitusjäsenistä keskimäärin kaksi kolmasosaa on miehiä. Hallitusten puheenjohtajista miehiä oli 104 ja naisia vain 24. Tämä on tilanne järjestöjen vuoden 2020 yleisavustushakemusten perusteella (eli vuoden 2019 lopulla) siitä huolimatta, että samojen järjestöjen päätoimisista työntekijöistä 60 prosenttia on naisia.

Likes ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ovat julkaisseet tutkimustiivistelmän tasa-arvosta liikuntajärjestöissä. Työn tarkoituksena on systematisoida suomalaisen liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan tietopohjaa sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta.

Valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen hallituksissa (n=128) toimii yhteensä yli 1 100 henkilöä.

– Suomalaisen liikunnan ja urheilun hallituskenttä on hyvin miesvoittoinen, järjestöjen yleisavustushakemusten tiedot analysoinut Joakim Särkivuori Likesiltä toteaa.

– Suomessa on esimerkiksi vain kaksi liikunnan aluejärjestöä, joiden puheenjohtajana toimii nainen. Urheilun lajiliittojen hallituksista 87 prosenttia on miesvaltaisia, eli vain kymmenen lajiliiton hallituksessa on naisjäseniä vähintään puolet.

Liikuntajärjestöt työllistävät liki 1 700 suomalaista

Liikunnan valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt työllistävät Suomessa päätoimisesti yli 1 200 henkilöä ja osa-aikaisestikin yli 400. Järjestöjen päätoimisista työntekijöistä naisia on 60 % ja miehiä 40 %. Urheilun lajiliitoissa tosin työntekijöistäkin valtaosa (62 %) on miehiä. Sen sijaan muut liikuntatoimintaa tekevät järjestöt ovat erittäin naisvaltaisia: noin 80 prosenttia päätoimisista työntekijöistä on naisia.

Lajiliittojen ilmoittamista tiedoista koottiin myös suuntaa antava sukupuolijakauma lajin parissa työskentelevistä ammattivalmentajista. Läheskään kaikki suomalaisen urheilun lajiliitot eivät tilastoi lajiensa ammattivalmentajien lukumäärää, saati sukupuolijakaumaa. Yleisavustushakemuksessaan tiedot ilmoittaneiden lajiliittojen (n=61) ammattivalmentajista kaksi kolmasosaa on miehiä. Yhteensä ammattivalmentajia oli 2 979.

Tutkimustiivistelmää varten koottiin liikunnan ja urheilun valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen (n=128) hallitus- ja henkilöstötiedot sekä laadittiin tietojen pohjalta näissä tehtävissä toimivien sukupuolijakauma. Järjestöt olivat itse ilmoittaneet tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueelle valtakunnallisten liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustushakemuksissa loppuvuodesta 2019. Järjestöt jaoteltiin urheilun lajiliittoihin (n=76), liikunnan aluejärjestöihin (n=15) sekä muihin järjestöihin (n=36). Muut järjestöt -ryhmään kuuluvat esimerkiksi liikuntatoimintaa tekevät kansanterveysjärjestöt, koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöt, liikunnan palvelujärjestöt sekä liikunnan ja urheilun ammattiryhmien yhdistykset. Selvitystyö on jatkoa edellisvuoden tutkimustiivistelmälle (Oja, Lämsä, Vihinen & Lehtonen 2019).

Lisätietoja

Alkuperäinen julkaisu: Joakim Särkivuori, Jari Lämsä, Tuomas Vihinen & Kati Lehtonen 2020. Tasa-arvo valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä 2019. Tutkimustiivistelmä. Likes ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.

Lähde: Likes 9.10.2020