4.3.2024

Erittäin suosituksi tullut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ja liikunnan aluejärjestöjen edelleen seuroille delegoima Seurojen kesätoiminnan avustus nuorten palkkaamiseen ei saanut enää jatkoa vuodelle 2024. Seurojen kannattaa tehdä suunnitelmia kesän osalta ilman tätä avustusta.

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU harmittelee omalta osaltaan avustuksen poistumista ja vinkkaa seuroille mahdollisia muita avustusmahdollisuuksia niitä kohdatessaan. ESLU on vienyt ministeriölle viestiä tämän avustusmuodon tarpeellisuudesta seuroille.

Seurojen on hyvä aloittaa muiden organisaatioiden ja tahojen mahdollisten kesätyöpalkkausten avustusten kartoittaminen, jotta toimintaa olisi mahdollista jatkaa vähintään yhtä laajasti ja innokkaasti kuin viime vuosina on järjestetty.