15.5.2018

Kouluilla ja kouluyhteisöllä on merkittävä rooli lapsen liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa, mikä tulee nähdä kouluissa mahdollisuutena. Parhaimmillaan koulu voi toimia paikkana, jossa lapselle ja nuorelle kasvaa myönteinen suhde liikkumiseen ja aktiiviseen elämäntapaan.

Perinteiset koulujen liikuntakerhot vetävät usein puoleensa ennestään liikunnasta kiinnostuneita lapsia. Miten liian vähän liikkuvat oppilaat innostettaisiin mukaan liikkumaan koulupäivän aikana? Yhtenä keinona on välkkäritoiminta, johon jokainen oppilas voi osallistua omien kykyjensä mukaan.


Vertaisohjaajat innostavat liikkumaan 

Välkkärin ideana on, että liikkumiseen kannustajina toimivat oman koulun oppilaat – välkkärit. Välkkärit ovat koulutettu suunnittelemaan ja ohjaamaan välituntitoimintaa. He voivat omalla esimerkillään ja toiminnallaan luoda ilmapiirin, jossa kaikilla on mukava leikkiä ja liikkua.

- Välkkäritoiminnasta on paljon hyötyä koululle. Lapset voivat vaikuttaa ja osallistua omalla toiminnallaan koulun arkeen. Lapset ja nuoret eivät ainoastaan ideoi vaan pääsevät konkreettisesti toteuttamaan omia suunnitelmiaan. Tämä opettaa lapsia kehittämään ja arvioimaan omaa toimintaansa sekä antaa heille arvokasta kokemusta perinteisen koulutyöskentelyn oheen, toteaa Espoon Liikkuva koulu -koordinaattori Petri Stranden.

Espoon Lintulaakson koulussa välkkäritoimintaa toteutetaan pienimuotoisemmalla kaverikioski-idealla. Kaverikioskista pienemmät oppilaat voivat hakea välitunneiksi kaveria kolmas- ja neljäsluokkalaisista, jotka ovat valmiina leikkimään ja leikittämään. Kaverikioskin myötä pihalla touhutaan ja liikutaan aktiivisemmin ja yksinäisemmätkin lapset löytävät helpommin ystäviä.

- Kaverikioskissa parasta on lapsen uskallus hakea toista leikkeihin. Pienemmät lapset lähtevät helposti mukaan, kun huomaavat toisten jo hyppäävän ruutua tai twistiä. Meillä välkkäreiksi koulutetut oppilaat ovat tunteneet kaverikioski-toiminnan omakseen. Onnistuneet leikittämistilanteet ovat erittäin palkitsevia myös ohjaajille, kertoo koulun opettaja Sami Savolainen. Isommat lapset ovat pienempien kavereita, mikä vaikuttaa positiivisella tavalla koulun ilmapiiriin. Toiminta on tärkeä osa myös kiusaamisen ennaltaehkäisevää työtä, hän lisää.

Välkkäreiden tärkeänä tukena toimii myös ohjaava opettaja, joka kutsuu välkkäreitä koolle suunnittelupalavereihin ja kehittämään koulun välituntitoimintaa omien ideoidensa pohjalta.

- Lapsille ja nuorille on merkittävää tulla kuuluksi. On tärkeää, että välkkärit voivat tehdä oman näköisä juttuja - olivatpa ne tapahtumia tai välituntitoimintaa, Stranden painottaa.


Välkkäritoimintaa ei kannata jättää pelkäksi tähdenlennoksi

Välkkäreitä on tärkeää sitouttaa tehtäväänsä, jotta toiminta olisi jatkuvaa ja siitä tulisi luonnollinen osa koulun toimintakulttuuria. Salon kaupunki on aktiivisesti mukana välkkäritoiminnan jalkauttamisessa ja juurruttamisessa. Kaupungin Liikkuva koulu -koordinaattori Mervi Niemen kokemuksen mukaan onnistumisia pystytään ylläpitämään kohtuullisilla toimenpiteillä.

- Toiminta vaatii sitkeyttä, koordinointia ja organisointia vuodesta toiseen. Kuntien on tärkeää tukea ja pitää ”liekkiä” yllä kouluissa, jottei toiminta lakkaa. Koulua ja etenkin tukioppilaita saadaan sitoutettua toimintaan esimerkiksi palkitsemalla oppilaita lisäkoulutuksilla, tapahtumilla ja luomalla ammattiylpeyttä. Tärkeintä on näyttää lapsille ja nuorille, miten tärkeitä he ovat toiminnan onnistumiselle. Mielestäni välkkäri on yksi parhaiten juurtuvista toiminnoista koulumaailmassa, Niemi kertoo.

Salon kaupunki muistaa Välkkäri-koulutuksen käyneitä oppilaita muun muassa todistuksella, Välkkäri-liivillä ja välinepaketilla, jonka oppilaat saavat viedä omaan kouluunsa. Lisäksi kaupunki järjestää vuosittain toimintapäivän, johon jokainen välkkäri pääsee osallistumaan.

Tapahtumien kantavana ideana on saada lapset liikkumaan yhdessä, tutustumaan muiden koulujen välkkäreihin sekä jakamaan uusia ideoita ja ajatuksia välkkärinä toimimiseen. Tapahtumia ovat toteuttamassa muun muassa kaupungin opetus-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden yhteistyöryhmä sekä seuratoimijoita. Niemeä kuunnellessa on helppo todeta, että hän on sydämellään mukana toiminnassa sekä kokee asian tärkeäksi ja hyödylliseksi.

- Meille on syntynyt vuosien varrella hyvä malli, jossa kierrätämme kolmea erilaista tapahtumaa. Päivät antavat oppilaille uusia ideoita leikkeihin, ohjaustaitoja sekä mahdollisesti myös uusia liikunta- tai leikkivälineitä kouluun vietäväksi. Oppilaille on tärkeää, että juuri he saavat viedä tärkeää asiaa ja hyvinvointia omalle koululleen, kertoo Niemi.

Espoon liikkuva koulu -koordinaattori Stranden rohkaisee myös kouluja pohtimaan, miten onnistumisista palkitaan ja välkkäritoiminnassa mukana olevia muistetaan. Toimivia kokemuksia on saatu muun muassa lukuvuoden lopussa järjestettävistä retkistä tai pienistä liikunnallisista muistamisista.

- Hyviä ideoita on myös rehtorien järjestämät kakkukahvit tai vaikkapa vanhempainyhdistysten järjestämät pienet liikunnalliset tavarapalkinnot, kertoo Stranden.


Parhaimmillaan toiminta kantaa koulurajojen ulkopuolelle

Toiminnallaan välkkärit luovat iloa muille ja lisäävät fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Lisäksi he oppivat itse vuorovaikutustaitoja ja saavat hyvää kokemusta muiden ohjaamisesta. Parhaimmillaan toiminta vaikuttaa positiivisesti lapsen ja nuoren elämään. Tällaiset tarinat ovat suurin kiitos kaikille asian kanssa työskenteleville. Niemi kertoo esimerkin nuoresta, joka toiminnasta rohkaistuneena otti liikunnan osaksi myös omaa ja perheensä arkea. Lisäksi hänestä on koskettavaa kuulla opettajien tarinoita siitä, kuinka heillä on ollut vastaavaa toimintaa omassa lapsuudessaan ja nyt heillä on mahdollisuus toimia tukiopettajina rohkaisemassa uusia välituntiliikuttajia.

Luodaan siis yhdessä onnistunutta välkkäritoimintaan! Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat tukea, koulutusta ja sparrausta Liikkuva koulu -hankkeiden onnistumiseksi sekä liikkeen lisäämiseksi.  
 

***

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti Liikkuville kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisä- ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.liikkuvakoulu.fi

Teksti: Minttu Koivumäki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU