26.9.2018

Liikkuva koulu -ohjelman tavoite on tunti liikettä jokaisen peruskoululaisen, lapsen ja nuoren, päivään. Jokainen koulu voi toteuttaa sitä omalla tavallaan. Ohjelma on ollut kuluvalla hallituskaudella osa hallituksen kärkihanketta opetus- ja kulttuuriministeriössä – Liikkuva koulu onkin laajentunut valtakunnalliseksi tavaksi toimia.

Liikkuva koulu -ohjelmasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Opetushallituksen kanssa. Liikunnan aluejärjestöt kautta koko maan ovat auttaneet kouluja tukemalla, konsultoimalla, kouluttamalla, sparraamalla ja järjestämällä seminaareja verkostoitumiseen sekä tiedon ja kokemusten jakoon.

Liikkuva koulu -ohjelman toiminta nykymuodossa on kääntymässä loppusuoralle.

- Kärkihankekauden viimeinen lukuvuosi on käynnistynyt ja viimeinen hankerahoituskausi päättyy ensi keväänä, tiivistää ohjelmajohtaja Antti Blom Opetushallituksesta.

Hyvät kokemukset ja merkittävät muutokset koulupäivin liikunnallistamisessa ovat kannustaneet laajentamaan toimintakulttuuria myös peruskoulun ulkopuolelle.

- Juuri päättyneissä budjettineuvotteluissa vuodelle 2019 varattiin rahoitusta 2.8 milj. eur Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseen toisen asteen opiskelijat kattavaksi Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi, kertoo Blom viimeisimpiä uutisia.

Muutoksen loppuun vienti ja pysyvät muutokset

Liikkuva koulu -ohjelman kärhihankevaihe käynnistyi syksyllä 2015, josta nyt on käynnistynyt neljäs lukuvuosi. Mukaan liittyneiden koulujen ja oppilaiden määrä on yli kaksinkertaistunut. Valtaosa kouluista on lähtenyt mukaan juuri viimeisten kolmen vuoden kuluessa.

- Kouluissa on parhaillaan käynnissä muutosprosessi liikkuvaksi kouluksi. Se vie keskimäärin 3–5 vuotta, joten suuri osa koulusta on siirtymässä vasta nyt, toteaa Blom.

Muutoksen jälkeen on tärkeä vakiinnuttaa saavutettuja hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja.

- Kovan työn pitää jatkua edelleen, pitää hyödyntää saavutetut tulokset ja tavoitteet, muutosprosessin vietyä aikansa on edessä vielä vakiinnuttamisen vaihe, painottaa Blom. Koulut tarvitsevat tukea, verkostoitumista, innostusta ja vahvistusta omalle toiminnalleen, hän tiivistää koulujen tuleviakin tarpeita.

Liikunnan aluejärjestöt osana Liikkuva koulu -verkostoa auttavat ja tukevat kouluja

Liikunnan aluejärjestöt ovat olleet koulujen tukena koko ohjelman ajan. Niiden puoleen saa edelleen kääntyä oli kyse toiminnan käynnistämisestä tai sen vakiinnuttamisesta. Aluejärjestöiltä voi kysyä mm. erilaisia työpajoja oman koulun tueksi, kohden liikkuvaa koulua.

Jo useamman vuoden Liikkuva koulu työtä tehneet ja pidemmällä muutoksessa olevat koulut voivat tilata Liikkuva koulu työpaja 2.0 – kehitä ja vakiinnuta. Sen keskeisenä sisältönä on tukea Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta sekä vakiinnuttaa kouluun rakennettua hyvää toimintakulttuuria osaksi normaalia tapaa toimia.

- Tämä koulutus tarjoaa uusia juttuja niille kouluille, jotka ovat jo työstäneet Liikkuvaa koulua. Työpajaan on tarjolla viisi erilaista teemaa, josta koulu voi valita itselleen sopivimmat sisällöt, kertoo Hämeen Liikunta ja Urheilu, HLU:n koulutuspäällikkö Kaisa Björn. Kouluille, jotka vasta aloittelevat muutosta suosittelemme Työpaja 1:tä, täydentää Björn.

Näiden lisäksi Toiminnallisen oppimisen työpajat tarjoavat konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja ja vinkkejä aktiivisempien tuntien toteutukseen. Toiminnalliset menetelmät opetuksessa sekä oppituntien aikainen liikunta ovat tutkimusten mukaan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin.

Oppilaiden saaminen aktiivisiksi toimijoiksi ja mukaan tekemään koulusta liikkuvampaa on ensiarvoisen tärkeää. Nuorten ottaminen mukaan ideoimaan ja toteuttamaan koulupäivän aikaista liikkumista tekee siitä heidän näköisensä. Välkkäri-koulutus on yksi tapa saada aktiiviset nuoret mukaan ja liikuttamaan tovereitaan.

Liikkuva koulu koskettaa koko työyhteisöä ja kaikkia siinä toimivia. Oppilaiden osallisuus, koulupäivän rakenteet, tapahtumat ja yhteistyö ovat palapelin palasia. Jokainen koulu tekee sitä omalla tavallaan ja jokainen antaa oman panoksensa yhteiseen hyvään. Tavoitteena on luoda aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä.
 
***

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti Liikkuville kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisä- ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.liikkuvakoulu.fi

Kuva: Liikkuva koulu / Jouni Kallio