5.4.2018

Torstaina julkistetun UKK-instituutin koordinoiman selvityksen mukaan liikkumattomuuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja ja kustannukset kasvavat vuosittain väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun takia. Urheiluministeri Sampo Terhon mukaan liikkumattomuuden yhteiskunnallisista kustannuksista on olemassa rajoitetusti tietoa. Kuitenkin luotettava tutkimustieto yhteiskunnallisten toimien taustalla on välttämätöntä.

- Tarvitsemme tietoa siitä, mistä eri kustannuksista liikkumattomuuden kokonaiskustannukset muodostuvat ja kuinka suuria ne ovat. Vankentuva taloustietämys ja taloudelliset perustelut liikunnan alalta tuovat liikunnan edistämisen tulevaisuudessa yhä vahvemmin osaksi koko yhteiskuntamme yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tarvitsemme uutta, kumuloituvaa tietoa useista eri liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten näkökulmista, sanoo Terho.

Terhon mukaan myös liikunnan kustannusvaikuttavuustutkimukselle on Suomessa vielä runsaasti tilaa ja tarvetta.

- Kaipaamme lisätietoa kustannusvaikuttavuudeltaan tehokkaimmista liikunnanedistämistoimista, eli tietoa siitä, mihin on kannattavinta suunnata rajallisia yhteiskunnallisia resursseja.  Esimerkiksi kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että lasten ja nuorten ikäluokassa kouluun kohdistuvilla liikunnallisilla toimenpiteillä on hyvä kustannusvaikuttavuus.

- Osaamisen ja koulutuksen alalla on Suomessa edetty vauhdilla kuluvalla hallituskaudella, samanaikaisesti kun liikkumisen hyödyllisyydestä oppimisen ja koulumenestyksen kannalta on saatu uutta ja vahvistunutta tutkimusnäyttöä. Koulupäivän liikunnallistaminen on nyt osa hallitusohjelman kärkihanketta ja tänä päivänä Liikkuva koulu -toiminta kattaa jo 90 prosenttia Suomen kunnista ja oppilaista.

Terho vakuuttaa, että erityisesti nyt liikuntapoliittisen selonteon valmistelun kynnyksellä uudelle liikunnan taloustiedolle on runsaasti käyttöä.


Raportin löydät kokonaisuudessaan täältä.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.