23.10.2020

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mukana ovat kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot.

Kunta tai kunnat yhdessä toimivat harrastamisen Suomen mallin koordinoijana ja voivat hakea valtionavustusta toimintaan. Avustushaku aukeaa 3.11.2020 valtakunnallisen harrastusviikon yhteydessä ja päättyy 2.12.2020. Pilottitukea jaetaan alkuvaiheessa 10 miljoonaa euroa ja se kohdistuu kevään 2021 harrastustoimintaan.

Toiminnan toteuttajia voivat olla muun muassa urheiluseurat, erilaiset yhdistykset, kunta ja koulut itse asiantuntevien ohjaajien mahdollistamana. Myös nuorten omaehtoinen toiminta tai esimerkiksi vertaisliikuttajatoiminta valvotussa ympäristössä on mahdollista.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Harrastukset tulee valita ja järjestää lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta.

Urheiluseurat mukaan toimintaan

Harrastamisen Suomen malli luo urheiluseuroille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Osana mallia kunnat hankkivat kaikille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna urheiluseuroilta ja yhdistyksiltä. Toiminta on suunnattu perusopetuksessa (1.–9. luokilla) oleville lapsille ja nuorille.

Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta kiinnostuneiden urheiluseurojen kannattaa olla suoraan yhteydessä oman kuntansa liikunta- ja tai sivistystoimeen tai Liikunnan aluejärjestöön loka-marraskuun aikana.

Lisätietoa harrastamisen Suomen mallista opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

ESLUssa lisätietoja antaa nuorisipäällikkö Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559.

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt / Tero Takalo-Eskola