13.1.2020

Liikunnan aluejärjestöt ovat aloittaneet uuden toimintamallin työikäisten liikunta-aktiivisuuden kehittämiseksi. Buusti360 on koko Suomen kattava palvelu, jonka tavoitteena on lisätä liikettä ja hyvinvointia työyhteisöissä.

-  Suomessa löytyy hyviä käytäntöjä ja tutkimustietoa, mutta tämä tieto ja osaaminen ei löydä työpaikoille saakka, kertoo Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja työpaikoilla on merkittävä rooli yksilön hyvinvoinnin kannalta. Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus suomalaisten liikkumisesta kertoi kuitenkin joulukuussa, että työikäisistä suuri joukko ei liiku ollenkaan.

- Päätimme vastata tähän haasteeseen ja perustaa valtakunnallisen Buusti360-palvelun. Kokoamme yhteen laajan joukon asiantuntijoita ja pystymme näin virittämään työyhteisöjen toimintakulttuuria uudelle tasolle, toteaa Palkama.

Henkilöstön hyvinvointi on kilpailuetu

Buusti360-palvelu käynnistyy liikunta- ja hyvinvointiasioiden nykytilan kartoituksella, jonka pohjalta räätälöidään kunkin yrityksen tarpeisiin sopiva paketti.

- Helpot tavat kohdata työyhteisö, kuten kehonkoostumusmittaukset, ovat aina alku, mutta hyvinvoinnin huomioiminen on oltava koko yrityksen juttu. Johdon sitoutuminen ja työterveyden mukanaolo tuo tuloksia, jotka näkyvät viivan alla, sanoo Palkama.

Liikunnan aluejärjestöt ovat toimineet valtakunnallisten hyvinvointiohjelmien paikallisina toteuttajina yli kaksikymmentä vuotta ja hyviä kokemuksia on jo eri alueilta. Laitilassa bussien ja työkoneiden laminoituja laseja valmistava Finn Lamex on ollut mukana vuoden ja yrityksen tekninen johtaja Seppo Kivimäki kertoo vaikutusten näkyvän arjessa.

- Työntekijämme ovat erikoisosaajia, joista haluamme pitää kiinni, siksi lähdimme mukaan toimintaan. Saimme henkilöstöltä hyviä nostoja, jotka olemme siirtäneet käytäntöön – ja kyllä toiminta näkyy myös sairauspoissaolojen pienentymisenä.

Buusti360 kokoaa yhteen Liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijat 15 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Tutustu toimintamalliin osoitteessa www.buusti360.fi.

Lisätietoja:
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
Merja Palkama, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä
puh. 040 595 4195