27.9.2017

Liikkuvissa kouluissa tavoitellaan lisää liikettä ja vähennetään istumista koulupäivän aikana. Toimintakulttuurin muutos liikunnallisemmaksi on kuitenkin pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä, jonka onnistumiseksi tarvitaan koko kouluyhteisön panosta - niin aikuisten kuin lasten ja nuorten.

Lepsämän ja Valkjärven koulut Nurmijärveltä sekä Myllykosken yhteiskoulu Kouvolasta ovat hyviä esimerkkiä monista kouluistamme, jotka ovat lähteneet innokkaasti ja ennakkoluulottomasti muuttamaan toimintakulttuuriaan liikkuvampaan suuntaan.

Muutoksen läpivieminen tarvitsee mukaan sitoutuneen henkilökunnan ja oppilaat

Aktiivisemman koulupäivän kehittäminen vaatii uusia toimintatapoja tehdä asioita. Usein kouluissa lähdetään liikkeelle kokoamalla Liikkuva koulu -tiimi, joka pohtii tukiverkoston avulla, miten omaa koulua voisi muuttaa liikkuvammaksi. Rehtorien merkitys muutosten läpiviennissä on tärkeä, sillä perinteisesti rehtorin johdolla ryhdytään sitouttamaan koko koulun henkilökuntaa liikunnallisuutta tukeviin ratkaisuihin. Uusien toimenpiteiden tuleekin olla lähtöisin koulusta sisältäpäin.

Rehtoreiden tuki on tärkeää toiminnan kehittämisessä. Ilman sitä moni asia jäisi tekemättä, toteaa oppilaanohjaaja Hannemari Lomu, joka on ollut käynnistämässä Liikkuva koulu -toimintaa Myllykosken yhteiskoulussa.  

Koulun henkilökunta kannustaa omalla esimerkillään oppilaita liikkumaan ja toteuttaa yhdessä oppilaiden kanssa koulun aktiivista toimintakulttuuria. Rehtorin ja opettajien lisäksi mukaan pitää tempaista myös terveydenhoitajat, kuraattorit ja muut koulutoimijat. Myllykosken yhteiskoulussa toimintakulttuurin muutoksen läpivieminen ei ole jäänyt vain muutaman ihmisen harteille vaan koko koulu on saatu mukaan.

- Liikkuva koulu -tiimin jäsenet tekevät innokkaasti töitä liikunnallistamisen eteen sekä kehittävät ja suunnittelevat toimintaa sekä vievät asioita eteenpäin. Muutkin opettajat ovat ottaneet liikunnallistamisen hyvin vastaan ja pienin askelin olemme saaneet lisättyä toiminnallisuutta myös eri aineiden oppitunneille. On ilo huomata, kuinka koulunkäynninohjaajat toimivat välillä apuna välituntitoiminnoissa tai kuinka kuraattori ja nuoriso-ohjaaja heittäytyvät liikuntailtapäivissä mukaan toimintaan, kertoo selvästi koulun uudesta toimintakulttuurista iloitseva Lomu.

Myllykosken yhteiskoulussa myös oppilaat on otettu aktiivisesti mukaan ideoimaan liikkuvampaa koulupäivää. Koulun nuoret ovat mukana muun muassa liikuntapäivien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulun oppilaskunta ja tukariohjaajat tuovat omien toimintojensa kautta lisää liikettä koulupäivään.

Välkkäri-toiminnalla vauhtia välitunteihin

Molemmissa kouluissa koulupäivän liikunnallistaminen on lähtenyt liikkeelle välkkäritoiminnalla. Liikunnan aluejärjestöjen Välkkäri-koulutuksissa halukkaita oppilaita on koulutettu ohjaamaan leikkejä ja pelejä välitunneilla sekä innostamaan liikuntaleikkien pariin.

Myllykosken yhteiskoulussa ajatuksena oli, että Välkkäri-toiminta on hyvä keino lisätä oppilaiden osallisuutta ja aloittaa toimintakulttuurin muuttaminen. Toiminta käynnistyi hyvin ja reippaan nuoret suunnittelevat ja järjestävät monipuolista toimintaa välituntien aikana.

Liikkuvammasta päivästä innostuneet rehtorit muuttivat tuntirakenteen, niin että se mahdollisti pidemmät välitunnit. Lepsämän ja Valkjärven koulujen rehtori Anneli Luostarinen on konkreettisesti huomannut, miten Liikkuva koulu -toiminta on vaikuttanut oppilaisiin. Hänen mukaansa oppilaat jaksavat tunneilla paremmin, kun välitunneilla on aikaa puuhata. Isommatkin oppilaat ovat motivoituneempia välituntipeleihin, koska pidemmän välitunnin aikana ehtii esimerkiksi koulun viereiselle hiekkakentälle.

Asiantuntevalta tukiverkolta apua toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen

Koulujen ei tarvitse tehdä muutostyötä yksin vaan tukea saa niin kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreilta kuin paikallisilta Liikunnan aluejärjestöiltä. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat tukea, koulutusta ja sparrausta, jotta koulujen Liikkuva koulu -hankkeet onnistuvat.

Lepsämän ja Valkjärven koulut ovat suhteellisen uusia Liikkuvia kouluja. Nyt kouluissa voi nähdä rehtorin hyppäämässä ruutua käytävällä, opettajien opettamassa matematiikkaa metsäretkellä ja oppilaiden ohjaamassa leikkejä toisilleen välitunneilla. Muutoksen takana ovat olleet niin aktiiviset ja innokkaat opettajat kuin kokeiluihin kannustava rehtori. Matkan varrella koulu on saanut tukea muun muassa paikalliselta Liikunnan aluejärjestö Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUlta ja Nurmijärven kunnalta.

- Nurmijärven kunnassa Liikkuva koulu -hankkeita pyöritetään kunnan Liikkuva koulu -koordinaattori Ari Murolen kautta. Murole kannustaa kouluja ja opettajia liikkumaan ja liikuttamaan oppilaita. Kiireisen kouluarjen keskellä helpottaa suuresti, kun joku muistuttaa liikkumisen tärkeydestä. Lisäksi kuntamme Liikkuva koulu -yhteysopettajilla on yhteisiä tapaamisia ja omat sosiaalisen median kanavat, joissa he jakavat ideoita toisilleen, kertoo Luostarinen.

Pidemmän aikaa Liikkuvana kouluna toiminut Myllykosken yhteiskoulu on saanut tukea myös paikalliselta Liikunnan aluejärjestö Kymenlaakson Liikunta ry, KymLiltä.

KymLillä on ollut iso rooli koulumme matkassa Liikkuvaksi kouluksi. Olemme saaneet tukea toimintamme kehittämiseen, hyviä käytännön vinkkejä, mentorointia, koulutuksia koko kouluyhteisölle ja tietoa valtakunnallisista Liikkuva koulu -tapahtumista. Aluejärjestöt tekevät arvosta työtä. Ilman tätä apua matka olisi ollut kivikkoisempi, toteaa Lomu.

Liike luo yhteisöllisyyttä

Yhdessä liikkuminen kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä vaikuttaa myönteisesti koulun ilmapiiriin ja työrauhaan. Kouvolan ja Nurmijärven kouluissa on huomattu, että toimintakulttuurin muutos liikkuvammaksi on parantanut myös koulujen yhteisöllisyyttä.

Nuorten ja opettajien vuorovaikutus ja koko koulun yhteisöllisyys on parantunut Liikkuva koulu -toiminnan myötä. Haluaisin uskoa, että oppilaiden kouluviihtyvyys on myös lisääntynyt toiminnan myötä ja uskon, että Liikkuva koulu -toiminta on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti toimintakulttuurin muutokseen. Koulu ei ole sama koulu kuin matkan alussa, Lomu kiteyttää.


Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti Liikkuville kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Liikunnan aluejärjestöjen palveluvalikosta löytyy koulu- ja kuntakohtaisia tukipalveluja, koulutuksia koulujen henkilökunnalle ja oppilaille sekä räätälöityjä liikunta- ja hyvinvointipalveluja.

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Lisätietoa Liikkuvan koulun verkkosivuilla.

Teksti: Minttu Koivumäki
Kuva: Liikkuva koulu / Jouni Kallio