Puheenjohtajien verkosto

Puheenjohtajien verkosto on seurojen puheenjohtajien tapaamis- ja koulutusfoorumi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Verkosto on ESLUn jäsenseurojen puheenjohtajille maksuton. Tapaamiset tarjoavat puheenjohtajille ajankohtaistietoa sekä mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia seuratoiminnan johtamisesta.

Seura-Akatemia

ESLU järjestää vuosittain kuusi Seura-Akatemia-koulutusta. Koulutukset ovat yhden arki-illan tilaisuuksia ja aiheiksi valitaan seuratoiminnan perusasioita sekä seuroja kiinnostavia aiheita. Jäsenetuna Seura-Akatemia -koulutuksiin kaksi henkilöä yhden hinnalla (samasta seurasta).

Seuraseminaarit

Seuraseminaarit ovat avoimia koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia ja kaikille seuroille yhteisiä asioita. Seuratoiminnan seminaareja järjestetään kahdesti vuodessa. Jäsenille seuraseminaarit tarjotaan erikoishintaan.

Tietosuoja yhdistyksissä ja urheiluseuroissa -videokoulutus

ESLU on tuottanut yhteistyössä kumppaneidensa kanssa Tietosuoja yhdistyksissä ja urheiluseuroissa -koulutusvideon, joka on helppo tapa saada lisätietoa koulutettavasta aiheesta, milloin ja missä tahansa. Jäsenet saavat videon käyttöönsä puoleen hintaan.

Koulutukseen tai seminaariin ilmoittautuessa tulee mainita kuuluvansa jäsenseuraan. 
 

Seurakehitystyössä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää ulkopuolista apua, joka on tärkeää etenkin muutos- ja kehitysvaiheessa, koska aiemmat hyväksi koetut toimintamallit helpottavat ratkaisukeskeistä toimintaa. Kehitystyössä kannattaa hyödyntää myös seuran toiminnassa mukana olevien työurien aikana kartuttamaa ammattitaitoa.