Seurakäynti

Tarjoamme jäsenseuroillemme maksuttoman seurakäynnin. Etu on käytettävä kuuden (6) kuukauden sisällä liittymispäivämäärästä. Seurakäynti voidaan järjestää esimerkiksi hallituksen (johtokunnan) kokoontumisen yhteydessä. Aiheena voi olla mikä tahansa seuraa tai seuran toimintaa koskeva asia. Mikäli ongelmaan ei löydy ratkaisua seurakäynnin aikana, jatkamme asian selvittämistä ja tarvittaessa etsimme tahon, jolta löytyy tarvittava asiantuntemus aiheeseen.

Seurakäyntivaraukset on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa. Seurakäynnin (3 h) arvo on 450 euroa.

Seuratoimijoiden palautekysely

Seuroilla on mahdollisuus tilata käyttöönsä palautekyselylomakkeita Olympiakomitean sivuilta. Kyselyitä on saatavilla eri kohderyhmille. ESLU auttaa seuroja tulosten purussa. Lisätietoja ja kyselyt löytyvät Olympiakomitean sivuilta.

ESLU tarjoaa jäsenetuna seuratoiminnan kehittäjän maksuttoman avun ensimmäisen analyysin purkuun sekä jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.