26.4.2023

ESLU ja 14 muuta Liikunnan aluejärjestöä jakavat opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamansa noin 2,5 miljoona euroa edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. Vastaanotimme määräaikaan mennessä noin 190 hakemusta, joissa haettiin kesäavustusta 1–10 nuoren palkkaamiseen. Avustusta myönnettiin 500 nuoren kesätyöllistämiseen. Hienoa, että eri lajien urheiluseurat lähettivät hakemuksia lähes kaikista ESLUn alueen kunnista.

Avustuksella edistetään lasten ja nuorten kesätoimintaa liikunta- ja urheiluseuroissa. Avustus lisää toimintaan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta. Samalla lisätään nuorten kesätyöntekijöiden osaamista ja kartutetaan työkokemusta.

- Avustuksella voidaan palkata nuoria kesätöihin ja tutustuttaa heitä työelämään seuratoiminnan kautta. Lisäksi avustus edesauttaa seuratoiminnan palautumista koronapandemian jäljiltä, toteaa ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

– Kesätoiminta-avustus on lasten ja nuorten hyvinvointia ja harrastamista lisäävä avustusmuoto. Seurojen hakemusten perusteella avustuksella palkattavat nuoret mahdollistavat osallistujamäärien kasvattamisen kesätoiminnassa ja toiminnan kustannukset pysyvät kohtuullisina. Avustus vaikuttaa myös toiminnan laatuun ja harjoitusten turvallisuuteen sekä helpottaa vapaaehtoisten kuormaa, lisää ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Sari Kuosmanen.

ESLUn myönsi kesäavustusta alueen 21 kuntaan noin 170 seuralle (liite alla).

Kaikkiin avustusta hakeneisiin seuroihin on oltu yhteydessä. Seurojen ilmoittamille yhteyshenkilöille on lähetetty delegointisopimukset ja menettelyohjeet avustuksen saamiseksi.

Koulutuksella elinvoimaisuutta seuratoimintaan

ESLUn koulutuksilla mahdollistetaan nuorille tarvittava osaaminen ohjaajapolun alussa. Lasten liike -ohjaajakoulutukset tarjoavat hyvän kokonaisuuden myös kokeneille ohjaajille ja valmentajille. Pelit ja leikit -koulutuksessa käydään puolestaan läpi pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia seuran toiminnassa.

Lisäksi koulutusta on tarjolla arvostavaan kohtaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Laadukas vuorovaikutus on menestystekijä, joka luo vahvan perustan urheilijan ja koko joukkueen kehittymiselle ja hyvinvoinnille.

Liikkuessa ja urheillessa voi myös sattua, joten valikoimastamme löytyy myös koulutusta urheiluteippauksen perusteisiin. Hallinnon puolella haluamme puolestaan varmistaa, että seuroilla on osaamista palkkaamiseen liittyvissä asioissa.

Tutustu kesäavustuksen koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan.

Tuodaan yhdessä hyvää asiaa esille eri kanavissa #KesätoimintaAvustus #ESLUry #EteläSuomenLiikuntaJaUrheilu

Lisätietoja: ESLU, taloussihteeri Stina Koivisto, puh. 045 232 0110 ja seuratoiminnan kehittäjä Sari Kuosmanen, puh. 040 450 1950

ESLU on saanut tukea koulutuksen toteutukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.