16.2.2019

Urheiluseurat mukaan! Oppien aktiiviseen arkeen -kehittämishankkeen seuraohjelma lisää liikettä ja jalkauttaa uusia toimintamalleja aikuisten ja työyhteisöjen aktivointiin.

ESLUn hallinnoima Oppien aktiiviseen arkeen -kehittämishankkeen kolmas ja viimeinen vuosi panostaa urheiluseurayhteistyöhön. Kehittämishankkeen tavoitteena on kokeilla liikuntaneuvontakonseptin toimivuutta urheiluseurassa sekä ideoida ja lanseerata urheiluseuroihin uudenlaisia liikuntapalveluita työyhteisöille ja työikäisille liikkujille. Kaiken toiminnan ja tekemisen on tarkoitus lisätä liikettä, tukea ja tuoda lisäarvoa seuran perustoimintaan, sen jäsenistölle, toimijoille ja sidosryhmille.

Vuoden 2019 aikana tarjoamme tietoa, tukea, koulutusta, toimintamalleja sekä toisilta oppimista ja paikallisia verkostoja aikuisliikuntatoiminnan kehittämiseen omassa seurassa. Seuraohjelmaan osallistuminen on maksutonta, mutta vastineeksi edellytämme urheiluseuroilta aikaa ja vahvaa tahtotilaa kehittää ja jalkauttaa uusia toimintamalleja omaan toimintaansa sekä ennen muuta mahdollisuutta ja rohkeutta työikäisille (työyhteisölle) suunnatun toiminnan kokeilemiseen omassa toimintaympäristössä. Ohjelmaa voi hyödyntää myös seuran kehitysprosessissa kohti aikuisliikunnan Tähtiseura-statusta.

Hanke elää ja muotoutuu osallistujilta ja paikallisilta verkostoilta syntyvien ideoiden mukaan.

Lisätietoa ja hakulomakkeen OAA2019-seuraohjelmaan löydät tästä.

Lisätietoa Oppien aktiiviseen arkeen -kehittämishankkeesta ja OAA2019-seuraohjelmasta antaa
Merja Palkama, merja.palkama@eslu.fi, puh. 040 595 4195

Lisätään yhdessä työikäisten liikettä vetovoimaisin liikuntaneuvonnoin ja -palveluin!