19.8.2019

Erityisavustuksilla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista liikuntaseuroissa. Valtion tämän vuoden talousarviossa on tähän osoitettu miljoona euroa. Kunnille myönnettävien avustusten haku on käynnissä 19.8. - 30.9. Avustusta haetaan aluehallintovirastosta.

Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden 7 - 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa. Avustuksella edistetään valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvää strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta. Yhtenä liikunnan edistämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Jaettavalla avustuksella tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille
  • Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
  • Ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
  • Kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemisessa

Avustusta voidaan myöntää kunnalle. Kunta jakaa avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksena paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille. Avustusta ei voi käyttää kunnan tai yhdistysten hallintokulujen kattamiseen. Kunta ei voi myöntää avustusta edelleen rekisteröimättömille yhteisöille, kaupalliseen toimintaan tai välinehankintoihin.

Hakuaika alkaa 19.8.2019 ja päättyy 30.9.2019 klo 16.15. Avustusta haetaan aluehallintovirastojen kautta.

Lisätietoja:

Avustushakemukset ja hankesuunnitelmat osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Etelä Suomen aluehallintovirasto toimii Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuri -vastuualue
puh. 0295 016 000 (vaihde), kirjaamo.etela@avi.fi
Ylitarkastaja Ilpo Piri, puh. 0295 016 559

Lisätietoja avustuksesta ja aluehallintovirastojen yhteystiedot OKM:n sivuilta.

Lähde: OKM:n tiedote 19.8.2019