Valtakunnallinen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa yksittäisille valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta.

Koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu suuntautumisen mukaan 10–12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä itsenäisistä opinnoista. Osallistuja voi suuntautua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Valmentaja/ohjaaja voi oman kiinnostuksensa mukaan osallistua vain yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Koko tason 1 suorittaakseen osallistujan tulee suorittaa yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. Liikunnan aluejärjestöjen järjestämät VOK-1-koulutukset kuuluvat lajista riippuen joko lajin koulutuskokonaisuuteen tai täydennyskoulutukseen. Osallistujan tulee itse tarkistaa asia omasta lajiliitostaan.

ESLU vastaa alueellaan valtakunnallisesta ensimmäisen tason koulutuksesta. Tasojen 2–3 koulutustarjonnasta vastaavat lajiliitot ja urheiluopistot.

VOK-1-kokonaisuuden rakenne

Koulutuskokonaisuus koostuu yksittäisistä teemakouluksista, joista seitsemän on kaikille yhteisiä. Lisäksi lasten ja nuorten ohjaajille suunnattuja koulutuksia on viisi ja aikuisten ohjaajille suunnattuja kolme.

Jokainen koulutus sisältää ennen opetusta suoritettavia ennakkotehtäviä sekä koulutuksen jälkeen toteutettavia käytännön valmennustyöhön liittyviä oppimistehtäviä.

Kaikille yhteiset teemakoulutukset

 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)
 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)
 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)
 4. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)
 5. Fyysinen harjoittelu (7 h)
 6. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)
 7. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)

Lasten ja nuorten valmentajat ja ohjaajat

 1. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (3 h)
 2. Taitoharjoittelu (3 h)
 3. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2 h)
 4. Eettinen harjoittelu (2 h)
 5. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2 h)

Aikuisten valmentajat ja ohjaajat

 1. Liikunta aikuisen arjessa (5 h)
 2. Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h)
 3. Omavalintainen, aikuisliikunnan ohjaamiseen liittyvä koulutus (4 h)

Teemakoulutusten tarkemmat sisällöt löydät täältä.

Hinnat

Yksittäisen teemakoulutuksen hinta määräytyy koulutuksen keston mukaan seuraavasti:

Koulutuksen kesto Koulutuksen hinta
2 h 35 €
3 h 45 €
5 h 65 €
7 h 90 €

Useamman teemakoulutuksen kattavan koulutuspäivän tai koko koulutuskokonaisuuden hinta määräytyy koulutusten lukumäärän ja keston mukaan. Hintoihin lisätään 3 euron toimistomaksu. ESLU pidättää oikeudet muutoksiin.
 

Kaikkia VOK-1-koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!