Valtakunnallinen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa yksittäisille valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta.

Koulutuskokonaisuus koostuu suuntautumisen mukaan teemakoulutuksista sekä niihin liittyvistä itsenäisistä opinnoista. Osallistuja voi suuntautua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Valmentaja/ohjaaja voi oman kiinnostuksensa mukaan osallistua vain yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

ESLU vastaa alueellaan valtakunnallisesta ensimmäisen tason koulutuksesta. Jokainen koulutus sisältää ennen opetusta suoritettavia ennakkotehtäviä sekä koulutuksen jälkeen toteutettavia käytännön valmennustyöhön liittyviä oppimistehtäviä.

Tason 1 valmentajakoulutuksen rakenne

Yhteiset koulutukset lasten ja nuorten sekä aikuisten valmentajille

  • Minä valmentajana
  • Suunnitellen laatua harjoitteluun
  • Taitojen oppiminen + Opetustyylit ja ohjaaminen

Lasten ja nuorten valmentajille suunnatut koulutukset

  • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä
  • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet
  • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu

Aikuisten valmentajille suunnatut koulutukset

  • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit
  • Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta
  • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa

Koko tason 1 suorittaakseen osallistujan tulee suorittaa yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. Liikunnan aluejärjestöjen järjestämät VOK-1-koulutukset kuuluvat lajista riippuen joko lajin koulutuskokonaisuuteen tai täydennyskoulutukseen. Osallistujan tulee itse tarkistaa asia omasta lajiliitostaan. Tasojen 2–3 koulutustarjonnasta vastaavat lajiliitot ja urheiluopistot.

Useamman teemakoulutuksen kattavan koulutuspäivän tai koko koulutuskokonaisuuden hinta määräytyy koulutusten lukumäärän ja keston mukaan. Hintoihin lisätään 3 euron toimistomaksu. ESLU pidättää oikeudet muutoksiin.

Kaikkia VOK-1-koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!